24U pro školství

Proč 24U ?


8. Učitelský summit 10+ let zkušeností 100+ vyrobených iKufrů 200+ spolupracujících škol 500+ iPad pro učitele
Odběr Novinek

Dotační příležitosti pro školy

Přinášíme vám informace o dotačních příležitostech pro školy v roce 2016, ve kterých bude možné například požádat o vybudování nové učebny cizích jazyků, přírodních věd a modernizace učebny informatiky. Naše společnost je pro Vás schopna zajistit veškeré IT vybavení týkající se nejen značky Apple, ale také Vám pomoci s tvorbou projektů.

Doufáme, že se nám pomocí těchto výzev podaří rozšířit naši spolupráci.

Základní informace

Dotace 90 % na investiční projekty ZŠ, SŠ, a VOŠ
Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Podporované aktivity musí být ve vazbě na oblasti:

  • komunikace v cizích jazycích
  • technické a řemeslné obory
  • přírodní vědy
  • práce s digitálními technologiemi

Příklady vhodných projektů

  • Vybudování nové učebny cizích jazyků, budou provedeny potřebné stavební úpravy, pořízení nového vybavení učebny – nábytek, tablety, SW určený pro výuku jazyků
  • Modernizace učebny výpočetní techniky, pořízení nového vybavení učebny – nábytek, osobní počítače/notebooky/tablety, potřebný SW.
  • Zkvalitnění výukového zázemí školy prostřednictvím modernizace učeben přírodních věd (učebny fyziky, chemie, přírodopisu, 3D laboratoře apod.), pořízení nového vybavení učebny či laboratoře – nábytek, pomůcky a vybavení, tablety, potřebný SW.
  • Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a žákyň. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy v areálu včetně přístavby a pořízeno potřebné vybavení.

Co jsme schopni do projektů zajistit

Vybavení učebny cizích jazyků

Hardware pro výuku – tablety, notebooky, interaktivní tabule, projektory.
Mobilní učebna “na klíč”
Software pro výuku cizích jazyků
Další příslušenství

Vybavení učebny výpočetní techniky

Hardware pro výuku – stolní počítače, tablety, notebooky, interaktivní tabule, projektory, WiFi, servery, tiskárny
Software pro výuku informatiky
Další příslušenství

Vybavení učebny přírodních věd

Hardware pro výuku – tablety, notebooky, stolní počítače, interaktivní tabule, projektory.
Mobilní učebna “na klíč”
Čidla, senzory a software a další pomůcky určené pro výuku přírodních věd.
Další příslušenství

Naše reference a videa ze škol

Naleznete zde.

Plánované výzvy

Infrastruktura pro základní školy – pro mimopražské školy

60. a 61. výzva – plán vyhlášení na srpen 2016
(příjem do ledna 2017, způsobilost výdajů od 1.1.2014, realizace do 31.12.2018)
Alokace: 2,16 mld. Kč
Dotace: 90 %

Infrastruktura pro střední školy a VOŠ – pro mimopražské školy

32. a 33. výzva – je již vyhlášena
(příjem do listopadu 2016, způsobilost výdajů od 1.1.2014 , realizace do 31.12.2018)
Alokace: 1,54 mld. Kč
Dotace: 90 %

Výzvu 32.

Naleznete zde.

Výzvu 33.

Naleznete zde.

Co je potřeba ohlídat u základních škol?

Požádat o dotaci bude možné pouze na projekty, které budou uvedeny
v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v Místních akčních plánech (MAP), které připravují místní akční skupiny (MAS). Proto je nutné investiční záměr nechat do MAP co nejdříve zařadit.
Následně je potřeba co nejdříve zahájit přípravy žádosti o dotaci a studie proveditelnosti, protože dříve podané žádosti mají vyšší šanci na získání dotace.

Modernizace vybavení škol Praha

Aktivity: vybavení škol v návaznosti na strategický rámec investic v MAP, navazující aktivity na neinvestiční projekty, bezbariérové úpravy škol
Cíl: rovnoměrné vybavení škol v Praze, vybavení pro inkluzivní výuku
Oprávnění žadatelé:
Hlavní město Praha, Městské části hl. m. Prahy, Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
Předběžné vyhlášení výzvy: říjen 2016
Alokace: 200 mil. Kč

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: Jan Jílek, 734 498 690, jan.jilek@24u.cz