24U pro školství

Proč 24U ?


10. Učitelský summit 15+ let zkušeností 150+ vyrobených iKufrů 250+ spolupracujících škol 500+ iPad pro učitele
Odběr Novinek

Sociální sítě


Dotační příležitosti pro školy

Šablony II pro základní, mateřské, střední a vyšší odborné školy

Obecné informace:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000,- Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000,- Kč + (počet dětí x 2 500,- Kč) = maximální částka na školu.
 • Možné datum zahájení fyzické realizace projektu je nejdříve 1. 9.2018
 • Délka trvání projektu: 24 měsíců
 • Monitorovací období: 8 měsíců
 • Podmínka pro podání žádosti: vyplnění dotazníku na https://sberdat.uiv.cz/
 • Podíl spolufinancování: 0%
 • Tok financí: 100% výše dotace předem na účet školy
 • Vhodné i pro soukromé základní a mateřské školy

Škola nemůže současně realizovat Šablony I a II, ale může podat žádost v době, kdy ještě nemá ukončené Šablony I. Doporučujeme toto učinit 6 měsíců před ukončením projektu, aby na účet školy přišly včas finanční prostředky do zahájení projektu.

Více informací naleznete v těchto odkazech:

Pro základní školy a mateřské školy:
http://www.nidv.cz/strategicke-rizeni/288-sablony-ii/1319-sablony-ii-ms-zs-sd-sk-zus-svc

Pro střední školy a vyšší odporné školy:
http://www.nidv.cz/strategicke-rizeni/296-sablony/sablony-ii/1750-sablony-ii-ss-vos-dm-i

Možnost pořízení iPadů:

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ a MŠ

 • Varianty: 64 týdnů, 48 týdnů, 32 týdnů, 16 týdnů
 • Škola si může vybrat pouze 1 variantu a tu případně násobit
 • Vzdělávání proběhne vždy 1 hodinu týdně, aktivita je určena pro 10 dětí, ale z toho 3 musí být ohroženy školním neúspěchem
 • Pro skupinu 10 dětí škola zakoupí 10 mobilních zařízení (tabletů nebo notebooků).
 • Vzdělávání probíhá napříč vzdělávacími oblastmi, může je realizovat více pedagogů
 • Každý zapojený pedagog musí zrealizovat minimálně 1 hodinu s odborníkem na ICT.
 • výstup: záznam o realizaci aktivity, dodací list s nákupem 10 mobilních zařízení
 • náklady: varianta a) 128.000,- Kč, b) 96.000,- Kč, c) 64.000,- Kč d) 32.000,- Kč

Naše řešení:

 • Bezplatná konzultace s vedením školy – zjistíme Vaše potřeby a možnosti čerpání dotace z programu MŠMT.
 • Navrhneme komplexní dodávku technologie vhodnou pro Vaši školu.
 • Připravíme technické podklady k výběrovému řízení pro nákup technologií.
 • Dodáme zařízení včetně jeho nastavení a nasazení do výuky.

Dále máme pro Vás připravená různá řešení s iPady pro využití Šablon II. Jedná se jen o naše doporučená řešení a můžou se jakkoliv změnit. Předpokládaná a naše doporučená použitá šablona je 64 hodin výuky v 64 týdnech.

Naše řešení naleznete v tomto odkazu: http://obchod.24u.cz/pro-skoly/sablony-ii/

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Jan Jílek, DiS.
734 498 690
jan.jilek@24u.cz

https://skolstvi.24u.cz
https://www.inspiropad.cz