24U pro školství

Proč 24U ?


9. Učitelský summit 10+ let zkušeností 100+ vyrobených iKufrů 200+ spolupracujících škol 500+ iPad pro učitele
Odběr Novinek

Sociální sítě


Dotační příležitosti pro školy

Přinášíme vám informace o dotačních příležitostech pro školy v roce 2018 -2019, ve kterých bude možné například požádat o vybudování nové učebny cizích jazyků, přírodních věd a modernizace učebny informatiky. Naše společnost je pro Vás schopna zajistit veškeré IT vybavení týkající se nejen značky Apple, ale také Vám pomoci s tvorbou projektů.

Doufáme, že se nám pomocí těchto výzev podaří rozšířit naši spolupráci.

Aktuálně vyhlášené výzvy MŠMT

VÝZVY Č. 02_18_063 A 02_18_064 ŠABLONY II si stáhněte přílohu č. 3 Přehled šablon.

Na straně 108 naleznete Využití ICT ve vzdělávání ZŠ.

Využití ICT ve vzdělávání ZŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky

Příklady zvolení vícenásobného počtu šablon:

Škola plánuje pro realizaci aktivity pořídit 30 mobilních zařízení a vyžívat je ve výuce dlouhodobě po celých 64 týdnů. Aktivita je zvolena 3x ve variantě a). Aktivity se zúčastní minimálně 30 žáků, z nichž minimálně 9 musí být ohroženo školním neúspěchem. Škola realizuje trojnásobek hodin, tj. celkem 192 hodin v 64 týdnech, ve kterých probíhá výuka. Týdně škola realizuje 3 hodiny. Celkové náklady na realizaci šablony jsou 384 000 Kč.

Škola plánuje pro realizaci aktivity pořídit 20 mobilních zařízení a využívat je ve výuce po dobu 32 týdnů. Aktivita je zvolena 2x ve variantě c). Aktivity se zúčastní minimálně 20 žáků, z nichž minimálně 6 musí být ohroženo školním neúspěchem. Škola realizuje dvojnásobek hodin, tj. celkem 64 hodin v 32 týdnech, ve kterých probíhá výuka. Týdně škola realizuje 2 hodiny. Celkové náklady na realizaci šablony jsou 128 000 Kč.

Škola plánuje pro realizaci aktivity pořídit 40 mobilních zařízení a využívat je ve výuce po dobu 48 týdnů. Aktivita je zvolena 4x ve variantě b). Aktivity se zúčastní minimálně 40 žáků, z nichž minimálně 12 musí být ohroženo školním neúspěchem. Škola realizuje čtyřnásobek hodin, tj. celkem 192 hodin v 48 týdnech, ve kterých probíhá výuka. Týdně škola realizuje 4 hodiny. Celkové náklady na realizaci šablony jsou 384 000 Kč.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: Jan Jílek, 734 498 690, jan.jilek@24u.cz