24U pro školství

Proč 24U ?


9. Učitelský summit 10+ let zkušeností 100+ vyrobených iKufrů 200+ spolupracujících škol 500+ iPad pro učitele
Odběr Novinek

Sociální sítě


Užitečné funkce iPadu

Guided Access (Asistovaný přístup)

“Guided Access” pomáhá studentům s autismem nebo jinými poruchami pozornosti udržet pozornost tam, kde je potřeba. Učitel může iOS zařízení nastavit tak, aby student nemohl z dané aplikace odejít pomocí zákazu tlačítka “Domů” nebo dokonce omezit ovládání dotykem na zvolených částech obrazovky.

Siri

Ve výuce Siri není jen aplikace, Siri je osobní asistent. Je zde zejména pro studenty, kterým činí problémy psaní. Pomáhá jim zvládnout běžné každodenní úkony jako například napsat SMS zprávu nebo založit novou událost v kalendáři. Siri je integrována s pokročilým čtením obrazovky VoiceOver, čímž může pomoci i slabozrakým nebo nevidomým studentům.

Dictation (Diktování)

Pro některé studenty může být jednodušší myšlenku vyslovit, než napsat. S funkcí “Dictation” bude například pro dislektiky jednodušší odepsat na e-mail. Stačí, když stisknou tlačítko s mikrofonem a nadiktují, co chtějí napsat. iPad se pak už sám postará o převod slov na text.

iBooks Author

iBooks Author je skvělý nástroj, který najde uplatnění pro jakýkoliv typ školství. Učitelé můžou díky iBooks vytvářet učební materiály přesně na míru svým žákům. Do iBooks lze kromě textu přidávat i další interaktivní obsah (3D obrázky, videa, audio nahrávky, foto galerie). iBooks navíc podporují i další aplikace vhodné pro studenty s handicapem, jako VoiceOver, Speak Selection nebo skryté titulky videa.

Safari Reader

Studenti se sníženou schopností soustředění můžou využít aplikaci Safari Reader, který jednoduše odstraní rušivé vlivy. Zabraňuje zobrazení reklam, tlačítek, navigačního panelu či jiných rušivých elementů a tím podporuje a zvyšuje koncentrovanost při výuce. Taktéž jako iBooks Author, aplikace Safari Reader podporuje další aplikace pro handicapované studenty jako je VoiceOver či Speak Selection..

Slovník

Při výuce se docela často narazí na pojmy či fráze, které jsou pro studenty nové a nepoznané. Díky offline slovníku si studenti mohou snadno a rychle dohledat význam jim neznámé fráze, vysvětlení gramatiky nebo pravopisu.

Face Time

Aplikace Face Time díky technologii WIFI umožňuje online přenos videohovorů a umožňuje tím další možnosti rozšíření výuky. Skvělým pomocníkem může být zejména pro studenty, kteří jsou nemocní a nemohou se tak výuky účastnit osobně. Díky vysoce kvalitnímu videu se i přes nepřítomnost mohou stát součástí výuky, nemusejí být od školy zcela odříznuti a později látku složitě dohánět. Přes FaceTime mohou s ostatními komunikovat dokonce i pomocí znakové řeči. FaceTime standardně podporují všechna iOS zařízení i počítače s operačním systémem Mac.

Kamera

Každé iOS zařízení má integrovanou kameru, která slouží k nahrávání videa nebo fotografování. Lze tak jednoduše pořizovat záznamy z vyučovacích hodin nebo terapeutických sezení a sledovat pokroky studentů v průběhu času. Nahrávané hodiny pak lze archivovat a sdílet i s nemocnými studenty, kteří si je na svém zařízení mohou přehrát, když už jim to jejich zdravotní stav dovoluje. Nahrávání má přínos i pro ostatní studenty, kteří si přehráním záznamu mohou zopakovat probíranou látku například když se učí na test.

Predikce slov

Predikce slov v iOS navrhuje po napsání několika počátečních znaků zbytek slova. Tato funkce může být užitečná například pro dislektiky nebo pro studenty, kteří se učí cizí jazyk a chtějí si vylepšit svou slovní zásobu.

iPhoto a iMovie

iPhoto a iMovie dovolují studentům vyjádřit svou kreativitu pomocí multimédií. Ne vždy je nutné vše zachytit textem, někdy je užitečnější vyjádřit to, co potřebujeme, vizuální formou. Učitelé mohou vytvářet fotoknihy s galerií živočichů na přírodní vědy nebo s obrázky první pomoci. Funkce aplikace iPhoto se uplatní i při hodinách cizích jazyků, například jako podklad pro učení cizích slov nebo pro popsání situace zachycené na obrázku v cizím jazyce. Aplikace iMovie je široce uplatnitelná v kreativních hodinách, studenti mohou natáčet vlastní videa a posílit tak své vypravěčské schopnosti.

Speech

Speech je další z vestavěných aplikací do iOS, ze které mohou studenti benefitovat. Díky ní si mohou poslechnout, jak se vyslovují psaná slova. Aplikace dokonce dokáže komunikovat za ně tak, že přečte slova, která napsali.

Voice Over

Aplikace VoiceOver díky hlasové navigaci společně s multidotykovou obrazovkou pomáhá studentům ovládat iOS i navzdory tomu, že pohyby a činnosti na obrazovce nemohou vidět.  Hlasová navigace upozorňuje na všechny činnosti na obrazovce, dokáže přečíst knihu či najít její určitou pasáž. Práce s VoiceOver je velice jednoduchá, vyvinutá přesně podle potřeb a schopností nevidomých nebo slabozrakých studentů.

Lupa (zoom)

Aplikaci Lupa využijete především když potřebujete zvětšit zobrazovanou část obrazovky nebo zaostřit a prohlédnout si detaily. Přiblížení uplatníte například u textů učebních materiálů, grafů či detailů v různých aplikacích pořízených z Apple Store. Na multidotykové obrazovce stačí jednoduše dvakrát kliknout třemi prsty současně a obraz se přiblíží o 200 procent, při ručním zvětšováni až o 500 procent. Aplikace Lupa se často využívá zároveň s aplikací VoiceOver, student se díky zvětšenému obrazu a přehrávanému zvuku dokáže lépe orientovat v činnostech na obrazovce, ve svých úkolech nebo výuce.

Invertování barev (Invert Colors)

Student si pomocí invertování barev může dle svých potřeb snadno a rychle nastavit úroveň zobrazovaného kontrastu na obrazovce. Nastavený kontrast se pak zobrazuje napříč celým systému iOS. Je tak jedno, zda student pracuje s videem, textem či jinými užívanými aplikacemi. Invertování barev lze využívat společně s aplikací Lupa nebo VoiceOver.

Brailovo písmo v iOS

Téměř všechny iOS zařízení podporují bezdrátové brailovy displeje. Stačí mezi sebou pomocí technologie Bluetooth propojit brailův displej a iOS zařízení a můžete jej začít používat. Žádný další software není potřeba. iOS zařízení podporují více než 25 jazyků.