24U pro školství

Lektoři


Lektoři

Lenka Říhová a Iva Jelínková, iSEN

Speciální ZŠ Poděbrady

Učitelky s mnohaletou praxí v oblasti speciálního školství. Zakladatelky komunity iSEN a propagátorky využívání iPadů ve speciálním školství. Autorky a recenzentky metodických materiálů kurzů o využívání iPadů pro speciální vzdělávání a komunikaci. Lektorky akreditovaných kurzů s certifikací Apple Proffesional Development Consultant a titulem Apple Distinguished Educator. Členky Rady starších Metodického portálu RVP, virtuálního prostoru pro sdílení, inspiraci a zkušenosti učitelů a neformální skupiny aktivních pedagogů GEG ČR.

Témata školení :

Kurzy jsou určeny speciálním pedagogům, asistentům učitele, logopedům, rodičům, ale také učitelům běžných ZŠ, nejen těm, kteří chtějí využívat iPady s dětmi s poruchami učení nebo integrují žáky s postižením. Všechny kurzy mají akreditaci MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jsou přístupné školním kolektivům i jednotlivcům.

Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (základní seznámení)

Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením

Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii

Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s PAS

Využití tabletů ve vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ a žáků se specifickými poruchami učení

Využití iOS aplikací pro vlastní tvorbu a rozvoj kreativity

iPad pro vzdělávání – Oborové didaktiky pro učitele 1. i 2. stupně

ŠKOLÁM A ZAŘÍZENÍM NABÍZÍME VYTVOŘENÍ KURZU NA MÍRU, PŘESNĚ PODLE POTŘEB A POŽADAVKŮ.

Naše úspěchy:

Za velký úspěch považujeme rozšíření iPadů do speciálních škol a zařízení po celé ČR. Zpětná vazba účastníků našich kurzů nám poskytuje důkaz, že svou práci děláme dobře. Své zkušenosti prezentujeme na mnoha workshopech a pracovních setkáních. Metodicky se podílíme na Učitelském summitu, každoročním setkání učitelů, kteří používají apple produkty. Spolupracujeme s pedagogickými fakultami (UK, MUNI, UJEP) několika vysokých škol a univerzit.
Jako APD lektoři jsme se zúčastnily několika mezinárodních konferencí a Apple summitů.
Články o našich aktivitách vyšly v mnoha místních i celostátních periodikách a webových platformách (Učitelské noviny, Forbes, Metodický portál, Česká škola, Jablíčkář, Reportér). Širší veřejnost se s našimi aktivitami seznámila na TEDx Prague 2014, kde jsme jako řečníci vystoupily s příspěvkem na téma iPady mění speciální vzdělávání. Pod kritériem odvaha pro inovace a činy s velkým potenciálem jsme byly zařazeny na seznam inovátorů regionu střední a východní Evropy – New Europe 100 challengers. Naše práce je součástí profilového videa na www.apple.com.
Jsme součástí celosvětové skupiny Apple Distinguished Educators (ADE).

Moje webové stránky:

Místa, kde školíme: Celá ČR, Slovensko.

Více

Mgr. et BcA. Tomáš Kováč

ZŠ, Nová Bělá

Jmenuji se Tomáš Kováč. Jsem certifikovaným Apple Professional Development (APD) lektorem se zaměřením na iPady ve školství. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu OU (1. st. ZŠ – specializace Dramatická výchova), pokračoval jsem ve studiích Dramatické výchovy na JAMU.

Učil jsem 2 roky jako asistent na PdF OU v oboru Dramatická výchova. V roce 2009 jsem nastoupil na ZŠ v Nové Bělé jako učitel pro 1. stupeň. Již od začátku jsem využíval vlastní iPhone jako didaktickou pomůcku (edukační aplikace). Od září 2012 každý žák mé třídy využívá iPad (1:1) téměř v každém předmětu.

Témata školení: Školení jsou určena zejména pro učitel pro 1. a 2. stupeň ZŠ, ale také pro širokou veřejnost, která se chce naučit smysluplně využívat moderní technologie.

Moje úspěchy: Jsem APD lektor, prezentuji na Učitelksém summitu, vedu workshopy zaměřené na využití iPadů ve vzdělávání.

Moje webové stránky:

Místa, kde školím : Celá česká republika, Slovensko.

Více

Mgr. Bohuslav Hora

ZŠ Planá nad Lužnicí, okres Tábor

Učitel integrující ICT techniku do vyučování na základní škole, amatérský fotograf, Instagramista, nadšený jablíčkář, který se pouští i do konkurenčních platforem ve výpočetní technice. Nadšenec Google konceptů ve výuce i organizaci výuky.Zástupce ředitele.

Témata školení: Využívání ICT ve výuce – iPad, Google koncept sdílených dokumentů

Moje úspěchy:

 • Apple Professional Development Trainer
 • lektor učitelského summitu 2013, 2014 a 2015
 • lektor akreditovaných školení Trvalé Obnovy školy – Google, iPad
 • lektor EDU části koncefence iCON 2013 a 2014
 • lektor Letní školy s iPaden v Rožnově pod Radhoštěm 2014
 • lektor Letní školy s iPadem na Malé Morávce 2015
 • lektor v projektu ICT nám pomáhají a ICT nás baví

Moje webové stránky:

Místa, kde školím: jihočeský, středočeský, byli jsme už i v severočeském, zlínském a moravsko-slezském kraji

Více

Petra Boháčková

ZŠ Dr. E. Beneše

Učitelka fyziky, angličtiny a environmentální výchovy. Členka skupiny GEG Učte s námi. Vedoucí ambasadorka Future Classroom lab a ambasadorka etwinningu. Držitelka certifikátu Apple Professional Developement Trainer, členka skupiny aktivních učitelů s titulem Apple Distinguished Educator.

Témata školení: iPad ve výuce, pro učitele všech stupňů. Školím v tandemu s Bohuslavem Horou, čímž kromě jiného také propagujeme párovou výuku.

Moje úspěchy:

Držitelka certifikátu Apple Professional Developement Trainer, členka skupiny aktivních učitelů s titulem Apple Distinguished Educator.
Lektorka na Učitelském summitu a dvakrát na ICON Prague.

Moje webové stránky:

Více

Vojtěch Gybas

Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace

Vystudoval jsem Speciální pedagogiku pro učitele a dvouleté studium Koordinace v oblasti ICT technoloogií. Aktuálně jsem v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice na Ostravské univerzitě. Již třináctým rokem učím ve speciálním školství.

Na škole působím zároveň jako koordinátor v oblasti ICT. Jsem autorem projektu www.ipadvevyuce.cz, jehož cílem je aktivní využívání iPadů během výuky. Díky iPadům probouzím u svých žáků nové a nepoznané zážitky.

Témata školení :

Zaměření především na předškolní, základní a základní speciální vzdělávání. Školím vše, co baví mé posluchače. Fantazii se meze nekladou.

Naše úspěchy:

Od června roku 2014 je certifikovaný jako Apple Professional Development Trainer pro partnery Solution Expert in Education. Jsem Book Creator Ambassador.Aktivně se se svými workoshopy účastním Učitelského summitu, o svou práci se pravidelně dělím i na krajských seminářích, workshopech a konferencích. Jsem člen realizačního a lektorského týmu Letní školy s iPady.
Jsem spoluzakladatel spolku Učíme moderně.

Moje webové stránky:

Více

Mgr. Libor Klubal

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

V současné době pracuji jako učitel informatiky a programování na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě, kde působím také jako zástupce ředitele a částečně i ICT koordinátor.

Od roku 2014 působím jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde vyučuji předměty týkající se informačních technologií ve školství. Natéto univerzitě také studuji doktorském studijním programu Specializace v pedagogice – Informační technologie. O možnostech využití iPadů ve školách přednáším na konferencích v České republice i v zahraničí. Jsem odborným garantem DVPP kurzů pro oblast iPadů ve školách.

Témata školení :

Školení jsou určena zejména pro učitele základních a středních škol, kteří chtějí aktivně využívat iPad ve výuce. Nejčastější témata školení:

 • Využití iPadu ve škole
 • iPad z pohledu učitele
 • iTunes U – nasazení ve škole
 • iBooks Author
 • Základy ovládání počítačů s operačním systémem MAC OS X
 • Kancelářský balík iWorks (Pages, Keynote, Numbers, iMovie)
 • iPad ve výuce matematiky, fyziky, přírodopisu

Školení je možné připravit “na míru” pro danou školu, včetně konzultací o vhodnosti nasazení konkrétního řešení.Zaměřuji se také na technická školení týkající se nasazení iPadů v prostředí českého školství.

Naše úspěchy:

Jsem certifikovaným školitelem technologií Apple (program Apple Professional Development) se zaměřením na využití iPadů ve školách. V roce 2013 jsem byl vybrán společností Apple k účasti v programu ADE – Apple Distinguished Educator a po absolvování stáže jsem získal oprávnění používat titul Apple Distinguished Educator. Více informací o programu získáte na adrese ade.apple.com.
O možnostech využití iPadů ve školách přednáším na konferencích v České republice i v zahraničí.

Moje webové stránky:

Místa, kde školíme: celá ČR, Slovensko

Více