24U pro školství

Akreditovaná školení


Akreditovaná vzdělávací školení

MSMT,apple,developer

Nabízíme akreditovaná školení, podporující zavedení iPadů do výuky v mateřských, na obou stupních základních škol a školách speciálních.

Naši zkušení certifikovaní lektoři se vám budou věnovat čtyři vyučovací hodiny,

Přijedeme za vámi, školení se bude konat na místě, které vám vyhovuje.

Setkání s našimi lektory jsou osobní, školení organizujeme pro skupiny do 15 členů.

Nabídka akreditovaných školení

1. iPad – efektivní nástroj pro podporu vzdělávání

Podporuje zvýšení odborné způsobilosti učitelů v používání moderních technologií.

Naše pojetí akreditovaného školení “Přemýšlet jinak” usiluje o to, aby dnes ve školách běžné technologie a zařízení, měly opravdu pozitivní a skutečný vliv na výuku a učení, aby se staly se smysluplnou a efektivní součástí vzdělávacího kurikula.

Motivuje učitele k aktivnímu využívání moderních technologií, které se mohou stát silným nástrojem v jejich rukou a zároveň prostředkem k usnadnění každodenní přípravy na proces výuky.

2. iPad v předmětech ZŠ

Nabízí přehled vhodných aplikací pro 1.a 2. stupeň a jejich možností.

Zaměřuje se na předměty:

český jazyk (a SPU), matematiku a oblast Člověk a jeho svět (příroda, společnost).

Akreditované školení odkrývá potenciál vybraných specifických a výjimečných aplikací pro 1. a 2. stupeň ke splnění učitelových cílů.

3. iPad – nástroj pro každodenní školní práci

Ukáže jak na tvorbu vlastního obsahu a výukových materiálů

Práce s textovými soubory, prezentacemi, využívání cloudových úložišť,

4. iPad – pokročilý nástroj pro spolupráci a správu třídy

Představuje online možnosti spolupráce učitelů i žáků při tvorbě, prezentaci a sdílení výukových materiálů,

jako i při hodnocení a poskytování zpětné vazby.

Absolvent akreditovaného školení získá pokročilé informace o využívání cloudových úložišť, aplikacích pro tvorbu a uchovávání žákovského portfolia, o elearningu a správě třídy.

5. Projektové a problémové učení s podporou iPadu

Rozvíjí užití technologických nástrojů v multidisciplinárním přístupu k výuce a učení.

Seznámí absolventy s vhodnými nástroji a aplikacemi pro vytváření klíčových dovedností, ke zkoumání problémů, jejich řešení a rozvíjení nápadů

Akreditovaná školení vedou certifikovaní Apple Professional Development lektoři.

Podrobnosti o akreditovaných školeních (ke stažení ve formátu *.pdf)

Kontaktujte nás a přihlaste se

Jan Jílek

jan.jilek@24u.cz
telefon: 734 498 690